Fast & secure & Powerful

فاز دوم طرح هتلینگ در بیمارستان شفا کلید خورد.
تاريخ نگارش : پنجشنبه ، 3 ارديبهشت ماه ، 1394
موضوع :


فاز دوم اجرای طرح هتلینگ در بیمارستان شفا آغاز شد.


پس از افتتاح و بهره برداری از بخش نوساری شده جراحی بیمارستان شفا که با استقبال بسیار روبرو شد، فاز دوم نوسازی ها در راستای اجزرای طرح هتلینگ آغاز شد.


منبع اين مطلب : بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس اين مطلب در اينترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=15