Fast & secure & Powerful

تقدیر از پزشکان فعال در زایمان طبیعی
تاريخ نگارش : دوشنبه ، 20 مهر ماه ، 1394
موضوع :


   
    بیمارستان خصوصی شفا در راستای ترویج زایمان طبیعی طی اهدای هدایایی از پزشکان فعال دراین زمینه تقدیر کرد


     
     
    تقدیر از پزشکان فعال در این حیطه بصورت فصلی در این بیمارستان انجام میگیرد و و در فصل جاری از 9 پزشک فعال تقدیر گردید. 
 

منبع اين مطلب : بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس اين مطلب در اينترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=27