Fast & secure & Powerful

اجرای دستور العمل پذیرش بیماران بین المللی
تاريخ نگارش : دوشنبه ، 24 خرداد ماه ، 1395
موضوع :


 
شروع فرآیند های مربوط به پزشک IPD در بیمارستان خصوصی شفا
بیمارستان خصوصی شفا در راستای پیاده سازی دستور العمل مربوط به اخذ مجوز و پذیرش بیماران بین المللی فرآیند هایی را طراحی و اجرا نموده که فرآیند مربوط به پزشک IPD جزئی از آن هاست.طی این فرآیند پزشک IPD پس از هماهنگی با پزشک معالج بیمار بین المللی به همراه پرستار IPD و کارشناس IPD بر بالین بیمار حاضر شده و مسئول تمامی امور درمانی بیمار در بیمارستان می باشد


 


منبع اين مطلب : بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس اين مطلب در اينترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=33