Fast & secure & Powerful

تقدیر از پزشکان فعال در ترویج زایمان طبیعی
تاريخ : سه شنبه ، 25 فروردين ماه ، 1394
موضوع :


 

 

 

 

 

از پزشکان فعال در حوزه زایمان طبیعی تقدیر شد.

  

واحد روابط عمومی بیمارستان شفا با همکاری بخش زایمان طی حرکتی نمادین در جهت ترویج زایمان طبیعی با تقدیم گل رز به تعداد زایمان های طبیعی انجام شده توسط پزشکان فعال در این حوزه از آنها تقدیر کرد.

 منبع این مطلب بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس این مطلب در اینترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=10