Fast & secure & Powerful

بازدید رئیس بیمارستان ازاجرای طرح هتلینگ بیمارستان
تاريخ : دوشنبه ، 14 ارديبهشت ماه ، 1394
موضوع :


 
 
 

آقای دکتر نوری، ریاست بیمارستان شفا در تاریخ 13/02/94 با تشکیل جلسه کاری میدانی از اجزای فاز دوم طرح هتلینگ بیمارستان شفا بازدید کرد.

 
 
منبع این مطلب بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس این مطلب در اینترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=16