Fast & secure & Powerful

بزرگداشت روز ماما
تاريخ : پنجشنبه ، 17 ارديبهشت ماه ، 1394
موضوع : در روز جهانی ماما از ماماهای بخش زایمان بیمارستان شفا با اهدای هدایایی تقدیر شد.
منبع این مطلب بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس این مطلب در اینترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=18